Çimento Esaslı Grout Hazır Harcı

Adecem Grout

Adecem Grout

TANIMI

Kullanıma hazır toz halde, sadece su eklenen, rötresiz, dökülebilir ayrışmayan akıcı bir harçtır.